ПрАТ Укропткульттовари Інформація Особлива інформація

Завантажити документ.

Завантажити документ.

Завантажити документ.

Завантажити повідомлення.

Додаток 14

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01553054

1.4. Місцезнаходження емітента 25014  м. Кiровоград вул. Роднiкова, 88

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 56-35-10 0522 56-35-10

1.6. Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://roshenkr.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Христенко Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ЕА номер 302193 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.06.1997) звiльнена з посади згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року.  Посадова особа перебувала на данiй  посадi один рiк.   Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03635%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хабалюк Надiю Вiкторiвну (паспорт: серiя ЕА номер 626898 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.12.1998)  звiльнена з посади згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року.  Посадова особа перебувала на данiй  посадi один рiк.   Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01600%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кудиба Оксана Миронiвна (паспорт: серiя ЕА номер 736289 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.03.2000)  звiльнена з посади згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року.  Посадова особа перебувала на данiй  посадi один рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03600%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Максимова Алла Андрiївна (паспорт: серiя ЕА номер 933552 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.06.2002)  призначена на посаду згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року. Перелiк посад, якi особа обiймала: Начальниквiддiлу кадрiв ПАТ "Укропткульттовари". Особу призначено на посаду на перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кудиба Оксана Миронiвна (паспорт: серiя ЕА номер 736289 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.03.2000) призначена на посаду згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року.  Перелiк посад, якi особа обiймала: Начальник логiстики ПАТ "Укропткульттовари". Особу призначено на посаду на перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03600%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хабалюк Надiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕА номер 626898 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.12.1998) призначена на посаду згiдно прийнятого рiшення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укропткульттовари" вiд 12.04.2012 року.  Перелiк посад, якi особа обiймала: бухгалтер  ПАТ "Укропткульттовари". Особу призначено на посаду на перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01600%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кудиба Оксана Миронiвна (паспорт: серiя ЕА номер 736289 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.03.2000) призначена  на посаду згiдно прийнятого  рiшення засiдання  Ревiзiйної комiсiї  вiд 12.04.2012 року. Перелiк посад, якi особа обiймала: Начальник логiстики ПАТ "Укропткульттовари". Особу призначено на посаду на перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Мозговий Сергiй Анатолiйович

Більше статтей...